พิชิตเควสต์ Battle Pass เก็บของพิเศษเฉพาะใน Mondstadt และ Liyue ในเกม Genshin Impact

พิชิตเควสต์ Battle Pass เก็บของพิเศษเฉพาะใน Mondstadt และ Liyue ในเกม Genshin Impact

 มีคนถามเข้ามากันมากเกี่ยวกับเควส “เก็บของพิเศษเฉพาะใน Mondstadt” และ “เก็บของพิเศษเฉพาะใน Liyue” 100 ชิ้น ที่ปรากฎใน Battle Pass ทำอย่างไรถึงจะผ่าน โดยในบทความฉบับนี้ เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กัน
 ของพิเศษเฉพาะ เป็นไอเทมพื้นเมืองในเขตต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ จะสามารถหาเก็บได้ในพื้นที่ที่ระบุไว้ โดยในเขต Mondstadt และ Liyue มีของพิเศษเฉพาะ ประมาณพื้นที่ละ 8 อย่างดังต่อไปนี้

พิเศษเฉพาะใน Mondstadt

◘ Calla Lily
◘ Wolfhook
◘ Valberry
◘ Cecelia
◘ Windwheel Aster
◘ Philanemo Mushroom
◘ Small Lamp Grass
◘ Dandelion Seed
       

พิเศษเฉพาะใน Liyue

◘ Jueyun Chili
◘ Noctilicous Jade
◘ Silk Flower
◘ Glaze Lily
◘ Qingxin
◘ Starconch
◘ Violetgrass
◘ Stone Amber
       
  เห็นแบบนี้แล้ว ใครที่กำลังติดเงื่อนไขเควส “เก็บของพิเศษเฉพาะใน Mondstadt” และ “เก็บของพิเศษเฉพาะใน Liyue” ใน Battle Pass อยู่จงออกไปวิ่งชมธรรมชาติ เก็บของป่าเพื่อพิชิตเควสนี้กันเถอะ!