Genshin Impact – เควส สิ่งที่หลงเหลือหลังพายุสงบ ตามหาโปสเตอร์ และแผ่นป้ายประกาศ

Genshin Impact – เควส สิ่งที่หลงเหลือหลังพายุสงบ ตามหาโปสเตอร์ และแผ่นป้ายประกาศ

ชื่อเควส: สิ่งที่หลงเหลือหลังพายุสงบ (Lingering Malady)

จุดรับเควส : NPC Aramis (เดินอยู่แถวลานรูปปั้น ด้านบนของเมือง)
[*เสริมเสริมที่รับได้หลังจบเหตุการสู้มังกรลม]

รายละเอียด

> ตามหาโปสเตอร์ และแผ่นป้ายประกาศข่าวสารใน Mondstadt จำนวน 4 ป้าย
v ตำแหน่งป้ายเพิ่มเติมด้านล่าง) v

แผ่นที่ 1 : หลังคาบ้านตรงข้ามที่ทำการอัศวินประจำเมือง Mondstadt

– แนะนำการขึ้น : ปีนที่ทำการอัศวิน แล้วใช้เครื่องร่อนบินมา หรือจะตำแหน่งที่ไม่มีคานหลังคาบังแล้วปีนขึ้นมาด้านบน ก็ได้เช่นกัน

แผ่นที่ 2 : หลังคาบ้านหลังล่างสุดของเมือง Mondstadt

– แนะนำการขึ้น : จากทำแหน่งแรก คุณสามารถกระโดดใช้เครื่องร่อน สลับวิ่งบนหลังคาบ้าน มายังจุดนี้ได้ (ใครลงพื้นมาก่อน ให้ปีนกำแพงเมืองด้านล่างเอา จะขึ้นมาได้ไม่ยาก)

แผ่นที่ 3 : หลังคาบ้านที่เล่นแร่แปลธาตุ (ตรงข้ามร้านอาหาร)

– แนะนำการขึ้น : ในจุดนี้ ให้คุณปีนกำแพงด้านข้างๆ จุดวาปขึ้นไปด้านบน หลังจากนั้นกดปุ่มปล่อยมือ > เปิดเครื่องร่อนข้ามมายังบ้านหลังนี้ได้

แผ่นที่ 4 : ทางเดินบนกำแพงเมือง ด้านบนของเมือง

– แนะนำการขึ้น : ปีนกำแพงเมืองขึ้นมา ง่ายๆเลยจุดนี้
หลังจากเก็บครบทั้ง 4 ป้ายแล้วระบบจะพาเรา มายังจุดติดตั้งป้ายโดยอัตโนมัติ ให้เรากลับไปรายงาน Aramis อีกครั้ง เป็นอันจบเควส “สิ่งที่หลงเหลือหลังพายุสงบ”